Göborg – Encyklopedistens klagan
Tillverkare
Järnringen
Omslag
Hårdpärm
System
Mutant: UA
Sidor
184
Ca Pris
349:-
 
  Intryck: 7     Innehåll: 8   15
 
 

Järnringen fortsätter att ge ut material till Mutant - Undergångens Arvtagare i en strid ström. Denna gång är det dags för ännu en äventyrsmodul, Göborg – Encyklopedistens klagan, som fokuserar på stadsstaten Göborg med omnejd. Göborg ligger väster om Pyrisamfundet, norr om Ulvriket, vid kusten mot Skandiska bukten. Det är en mäktig och storslagen stad, fylld av allehanda rikedomar och massor av spännande äventyr

Staden har ett för mutantvärlden ovanligt medborgarsystem. Författarna verkar ha inspirerats från antikens grekiska stadsstater. I vissa av dessa var det bara en del personer som fick bli fullvärdiga medborgare, med alla privilegier som detta innebar. På liknande sätt förhåller det sig med Göborg.

De olyckliga själar som inte ännu lyckats bli fullvärdiga medborgare har två alternativ. Antingen får de vackert finna sig i att bli diskriminerade eller så får de försöka uppnå fullvärdigt medborgarskap genom att bli aspiranter. Aspiranternas huvudsakliga uppgift är att arbeta hårt, fjäska för medborgarna och knyta användbara kontakter för att uppnå det åtråvärda medborgarskapet.

De 184 sidorna är indelade i tre kapitel. Det första kapitlet heter Allmän information, det andra Intriger, hemligheter & äventyrsuppslag och det tredje kapitlet Encyklopedistens klagan, som är ett äventyr.

Kapitlet om allmän information riktar sig även till spelarna och där beskriver man hur staden är uppbyggd, dess historia och hur det fungerar med medborgarskap. Kapitlet behandlar även lättillgänglig information om viktiga personer, grupper, organisationer och avslutas med beskrivning av stadsdelarna och den omkringliggande landsbygden. Allt en nyanländ äventyrare kan tänkas ta reda på inom några dagar. Man har även i detta kapitel inkluderat tre välgjorda kartor över området. En stadskarta över centrala Göborg innanför vallgraven, en områdeskarta över Göborg med den närmaste omgivning och slutligen en kart över regionen kring Göborg med alla små samhällen och byar utmärkta. Tyvärr verkar man glömt bort att sätta ut en avståndsskala på regionskartan. Kartorna är mycket bra, de har massor av platser i staden och dess omgivning utmärka, så mycket att det känns som om kartorna hamnat på fel plats i boken. Det finns nämligen tre identiska kartor sist i boken, som inte har några platser alls utmärkts och som till och med kallas spelarkartor.

Kapitel två, Intriger, hemligheter & äventyrsuppslag, riktar sig till spelledaren och ger en djupare bild av Göborgs komplexa medborgarsystem, personer, platser och sanningen bakom många av de rykten som figurerar i den allmänna informationen. Här finns även ett tjugotal mer eller mindre utvecklade äventyrs idéer som spelledaren kan spinna vidare på och skapa roliga äventyr åt sin spelgrupp. Kapitel två avslutas med en djupdykning i farligheter med beskrivning av Uddezonen och delar av Gislaveden.

Kapitel tre, äventyret Encyklopedistens klagan tar upp 72 av de 184 sidorna och är uppdelat i tre delar. Detta är helt klart ett full-längds äventyr som kan ge spelarna mellan 8-14 erfarenhetspoäng och ett stort steg närmare fullvärdigt medborgarskap, om rollpersonerna traktar efter ett sådant.. Rollpersonerna blir som enda vittnen till en huskolapps indragna i ett intrigfullt sökande efter orsaken till att huset rasade, allt på uppdrag av stadens potentater. Äventyret är en väldigt bra introduktion till Göborg, men även till dess omgivning inklusive den fruktade Uddezonen.

Göborg – Encyklopedistens klagan är, som vanligt när det gäller Järnringen, en fullspäckad fakta- och äventyrsbok som beskriver en intressant del av mutantvärlden. Boken är välskriven utan alltför många missar, förutom kartornas placering i boken. Boken utstrålar helt klart den mutantkänsla som man vill ha, med många stämnings fulla illustrationer av i mitt tycke den bäste av deras illustratörer – Magnus Fallgen. Det jag saknar från t ex Pirit och Nordholmia är inlagan med färgbilder som gjort att dessa böcker känts extremt lyxiga. Sammanfattningsvis kan man säga att det är en solid bok med en bra och intressant plats att förlägga sina mutantäventyr på. Göborg – Encyklopedistens klagan är helt klart värd att inhandlas.

Text: Michael Leck


 
  Sätt ditt eget betyg på Göborg – Encyklopedistens klagan!
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 116 personer röstat.
Intryck 7,76
Innehåll 7,98
Sammanlagt betyg 15,74
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006