Hot War
Tillverkare
Contested Ground Studios
Omslag
Mjukpärm
System
Hot War
Sidor
204
Ca Pris
125:-
 
  Intryck: 6     Innehåll: 6   12
 
 

Hot War är ett katastrof-rollspel i samma anda som Nevil Shutes On the Beach och filmen 28 weeks later. Undergången hotar och är ständigt närvarande, och i dess närvaro sätts lojaliteter och vänskapsband konstant på prov.
Det är i mitten på 60-talet. Världen har ödelagts av kärnvapenkrig och än värre vapen som forskats fram under brinnande världskrig och under kalla kriget. Spillror av mänskligheten kämpar för överlevnad i en sargad värld bestrålad av radioaktivitet och invaderad av varelser från andra dimensioner. Spelet utspelar sig i London, som genom kärnvapenattacker och förvriden teknologi förvandlats till ruiner. Överlevande kämpar för sina liv både emot korrupta regeringstjänstemän, strålningssjukdomar och de rester av kringströvande, övernaturliga varelser som fortfarande gömmer sig i staden. Märks det att jag gillar upplägget?
Hot War är Contested Ground Studios uppföljare till rollspelet Cold City, och bygger på den kalla krigetsetting i Berlin där Cold City utspelar sig. Behöver jag då ha koll på Cold City för att kunna spela Hot War? Svaret på den frågan blir både ja och nej. Eftersom Hot War innehåller så få ledtrådar till settingen kan det vara nyttigt att ha lite koll på hur Malcolm Craig egentligen har tänkt den förvridna teknologin som förekommer både i Cold City och Hot War. Regelmässigt skiljer sig dock spelen åt. Att välja mellan dem – om man måste det – är svårt, eftersom de har så olika utgångspunkter. I Cold City går rollpersonerna och väntar på katastrofen. I Hot War har den redan skett.
Världsbeskrivningen kommer läsaren till del dels genom små dagboksklipp, planscher och meddelanden, dels genom otroligt stämningsfyllda fotografier/illustrationer. Det här är en bok med relativt billigt tryck, men grafikern som satt boken har verkligen gjort det bästa möjliga av sina begränsade medel. Den är inte glossy och shiny, men den är ändå otroligt väl avpassad efter ämnet. Spelledaren får inte mycket hjälp när det kommer till världsbeskrivningen, men eftersom regelmekaniken är uppbyggd så att spelarna själva skall bidra så är det inget större problem. Som vanligt när det gäller efter katastrofen-spel så vill jag ha mer.
Reglerna är intressanta, men inget jag inte har sett förut. Det finns exempelvis en Experience scene, som lägger grunden både för varifrån rollpersonerna kommer och hur spelet utvecklas, men i princip är det samma sak som finns i Storytellersystemet. Craig har också med ett system för att tillsammans utveckla äventyren, och ett liknande system finns i Luke Cranes Burning Empires. Läser man noga så hittar man mycket inspiration ifrån många olika håll. Call of Cthulhu svävar över rollspelet som någon slags osalig ande, Sorcerer har lämnat tydliga spår liksom den direkta föregångaren till spelet, Cold City. Därmed inte sagt att Hot War på något sätt är ett dåligt rollspel. Snarare ger det intrycket av att Craig vetat vad han vill uppnå med spelet och låtit sig inspireras, och jag tycker att han har lyckats.
Mycket av reglerna tar upp just samarbetsaspekten. Spelarna får mycket utrym-me, medan spelledaren får mycket hjälp med att skapa äventyr av spelaren. En trend som inte verkar avta nämnvärt, snarare tvärtom.
Precis som i Cold City har rollpersonerna i Hot War personliga agendor som spelar in i spelandet och på det stora hela är Hot War ett rollspel som tar stor hänsyn till personliga lojaliteter och lojaliteter till faktioner och byråer. Det känns på något sätt mer än berättigat. I en situation där inget finns kvar av den värld som tidigare omgivit rollpersonerna, är gamla institutioner och lojaliteter extra viktiga. Ett sätt, om man så vill, att hålla kvar vid en försvunnen civilisation lite längre, och därför också ett sätt att skapa än mer stämning i ett redan stämningsfullt rollspel.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att Hot War ställer många intressanta frågor till spelaren. Det är inget nybörjarrollspel, men det är starkt och väl utvecklat.

Text: Åsa Roos


 
  Sätt ditt eget betyg på Hot War!
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 4 personer röstat.
Intryck 7,75
Innehåll 5,75
Sammanlagt betyg 13,5
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006