Oskrivna blad
Tillverkare
Urverk spel
Omslag
Mjukpärm
System
Oskrivna blad
Sidor
50
Ca Pris
60:-
 
  Intryck: 5     Innehåll: 6   11
 
 

Oskrivna blad är ett rollspel skrivet av Simon Pettersson, tillhörande universal-genren. Det innebär att det inte finns någon fast spelvärld. Spelarna skapar den bakgrund som behövs för att spela. Jag känner igen mekaniker som liknar dem i bland annat Shock och Burning Empires.
Jag tycker om Petterssons vilja att engagera rollpersonerna i äventyren och att sätta deras motivationer i fokus för spelandet. Det är ett bra motiv, spelarna är navet runt vilket berättelsen snurrar. Det finns ingen fast spelledare. Istället finns en spelledarmarkör som hamnar hos den spelare som för tillfället leder spelet. Markören kan antingen köpas eller flyttas över om någon annan vill ta över rollen som spelledare. En annan del av spelmekaniken är de spelmarkörer som används för att påverka spelet.
Uppgift ett är att skapa en värld att spela i. Första steget, att välja genre, hade varit lättare med en tabell som appendix för att ge lite idéer åt dem som inte är så påhittiga.
Beskrivningsord kommer härnäst, och här vill jag ha mer regelstöd för att låta alla spelare – även de som inte är så pratsamma – komma till tals. Efter det kommer maktfaktorer som utgör de hinder som finns för spelarna, och det här känns ganska trevligt. Jag vill dock ha ett rekommenderat antal maktfaktorer. Vad fungerar bäst att spela med? En? Tre? Fem?
Rollpersonerna skapas utifrån ett poängsystem. Varje rollperson får åtta poäng att distribuera på Resurser och tolv på Drivkrafter. En Resurs är en egenskap eller färdighet hos rollpersonen, medan en Drivkraft handlar om vad rollpersonen vill uppnå eller värnar om. Två Drivkrafter är obligatoriska, Eget liv och Vänner. Ett högt värde på Eget liv betyder att rollpersonen sätter sig själv före sina vänner, medan motsatt förhållande betyder att rollpersonen ger sitt liv för dem. Intressant. Det säger en del om rollpersonens inställning till sin omvärld.
Intrigerna baseras på Drivkrafter, och varje intrig skall engagera rollpersonen. En spelare hittar på en intrig som passar en annan spelares Drivkrafter. Det finns en regel som styr hur ofta en Drivkraft kan användas, men den är frivillig. Frågan är hur ett spelmöte blir balanserat, återigen om det finns de i spelgruppen som inte är fullt så aktiva som andra spelare?
I Konflikthanteringskapitlet knyts allt samman, och jag får reda på hur mekaniken funkar. Konflikter uppstår när spelare är oense om vad som skall hända härnäst, och det är då tärningarna kommer fram. Spelaren väljer vilken av rollpersonens Drivkrafter som skall aktiveras. Rollpersonen måste motivera sitt handlande. Efter det kan jag aktivera resurser och köpa extratärningar för mina markörer, slå tärningarna och jämföra med medspelarna. Högst vinner.
Jag saknar spelvärlds-, roll- och intrigformulär. Det hade varit bra att ha med formulären som exempel i boken för att göra spelet lättare att förstå.
En av mina stora stötestenar är språket. Tonläget i texten är nedlåtande. Jag blir irriterad. Vill Pettersson verkligen ha några läsare? Eller för den delen spelare? Och varför förutsätter författaren att rollspelare tycker att det är tråkigt att vara spelledare? Det förekommer gång på gång att Pettersson berättar för läsaren vad “traditionella” rollspel är, en jämförelse som är helt onödig. Låt spelet tala för sig självt, och håll inte upp rollspel som är utformade på andra sätt som någon slags måttstock.
Layouten är lättläst och illustrationerna är silhuett-teckningar. Eftersom det är ett universal-system så är det helt rätt grepp. Det finns ju ingen värld att beskriva i bild. Det är inte storslaget, men heller inte dåligt. Layouten passar boken, och det är lätt att läsa. Funktionellt och avpassat till tryckförutsättningarna. Ett stort plus för kaninen med maskingeväret.
Det är ett rollspel som känns bra spelmekaniskt men illa textmässigt. Språket behöver poleras och släppa von oben-attityden mot andra typer av rollspel. Jag saknar dess-utom verkligen exempelformulär.

Text: Åsa Roos


 
  Sätt ditt eget betyg på Oskrivna blad!
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 3 personer röstat.
Intryck 3,67
Innehåll 3,33
Sammanlagt betyg 7
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006