Nostalgi
Tillverkare
Kaleidoskop
Omslag
Mjukpärm
System
Nostalgi
Sidor
54
Ca Pris
150:-
 
  Intryck: 6     Innehåll: 5   11
 
 

Nostalgi är ett berättarspel som tydligt har sina rötter i kortspelet Once Upon a Time. Det framgår också i författarnas efterord. I övrigt citerar författarna Baron Munchausen och Big Fish som inspirationskällor, och baserat på det förstår jag vad författarna varit ute efter att skapa.

I spelet tar du och dina medspelare på sig rollen som avdankade äventyrare. Numera består äventyrarlivet mest av att återberätta era äventyr för byns barn.

Spelet börjar med att alla spelare tillsammans skapar en berättelse. Tillsammans väljer man tema, slut och tillvägagångssätt. Det finns en exempellista för samtliga av berättelsens ingredienser i boken, men den känns torftig. Hur man drar upp en berättelse på ett bra sätt är också luddigt. Det berättas på ett flertal ställen att det är viktigt att ha ett mål för berättelsen så att man vet när den är slut, men det förklaras aldrig i klartext hur man på bästa sätt åstadkommer det. Då berättelsen skapats är det dags att dra upp riktlinjerna för äventyrarna.

Varje spelare skapar en äventyrare som har tre olika egenskaper och ett namn. Äventyraren skall ha en bakgrund, ett särdrag och ett föremål. I regelboken finns det en exempellista på varje typ av egenskap, och även råd för hur jag som spelare sätter ihop en välbalanserad äventyrare med avsikt att kunna berätta en bra historia. På det stora hela får jag Burning Wheel-vibbar av hur spelet är upplagt med det gemensamma sättet att skapa “omvärlden” på.

Så kommer vi till spelandet. Varje spelare har sin äventyrare och fem markörer. Varje markör representerar ett av byns barn och det är om deras uppmärksamhet man sedemera slåss. Man kommer överens om vem som börjar berätta, sedan är det upp till motspelarna att bestämma sig för när de inte längre håller med den som för tillfället håller låda. När det händer, går turen medsols runt bordet och man får i tur och ordning berätta om man har en avvikande historia. När spelarna berättar sina avvikande historier kan de använda sina egenskaper. För varje egenskap som används får spelaren en extra tärning, och för varje motspelare som inte deltar i konflikten som röstar på en spelarens berättelse får spelaren ytterligare en tärning. När alla räknat ut antal tärningar slår man ett slag. Den person med högst utslag vinner och får ett barn från de förlorande berättarna och från de spelare som röstat på ett annat förslag än det vinnande. Den med mest barn när sagan är slut vinner.

Utöver reglerna så finns det ett kapitel som behandlar hur man spelar Nostalgi i olika miljöer. Det är tydliga fingervisningar om vad som populärt anses vara exempelvis fantasy och science-fiction. Det finns också ett efterord, som jag hade föredragit som ett förord, eftersom det var först då jag fick klart för mig vad spelet var tänkt att vara, samt ett appendix som lika gärna kunde ha tagits upp under respektive miljöbeskrivning. Istället upprepar författarna samma typ av information på flera ställen. Onödigt.

Nostalgireglerna är inneslutna i en fin liten bok med en stämningsfull omslagsbild. Den är rar och är väl avpassad för spelet. Språket är tidvis styltigt, och det förekommer en del korrekturmissar. Lite allvarligare är att jag får läsa reglerna både en och två gånger för att verkligen få grepp om hur spelandet går till. Jag hade velat ha ett schema över hur ett “spelbord” hade kunnat se ut, med visuella exempel på hur det går till för att förstå det från början. Med tanke på att boken är helt utan illustrationer tror jag att det dessutom hade lättat upp texten lite.

Nostalgi är ett spel som kräver en viss dedikation från spelarna. Köper man inte in sig på vad man “skall” göra i spelet är det lätt att bryta sönder mekaniken och missbruka eller missförstå den. Den är heller inte självreglerande, då det inte finns regler för när man skall avbryta, så spelbalansen är i princip obefintlig. I övrigt är det ett trivsamt sätt att berätta historier på, och letar man efter ett svenskt alternativ till Once Upon a Time kan det vara värt att titta närmare på.

Text: Åsa Roos


 
  Sätt ditt eget betyg på Nostalgi!
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 4 personer röstat.
Intryck 6,75
Innehåll 6,75
Sammanlagt betyg 13,5
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006